Wij verzorgen alle octrooi administratieve – en formele handelingen met de modernste apparatuur en communicatiemiddelen. Hiermee kunnen wij veel betekenen voor:

  • De individuele uitvinder die meent een goede uitvinding gedaan te hebben, daar graag advies over wil, weinig of geen weet heeft van alle handelingen en processen die doorlopen moeten worden om een octrooi te krijgen en die tegen de hoge kosten aankijkt. Wij kunnen u  advies en voorlichting geven en u desgewenst doorverwijzen naar een ervaren en officieel geregistreerde octrooigemachtigde die verder professioneel inhoudelijk met u uw idee bekijkt. Momenteel werken wij samen met vijf octrooigemachtigden, ieder met hun eigen specialiteiten.
  • De bestaande octrooibureaus die zelf geen administratie hebben en niet langer alle formele- en administratieve handelingen wensen te verrichten. De octrooigemachtigden, werkzaam bij een dergelijk octrooibureau, hebben het vaak te druk om zich met deze zaken bezig te houden en zijn daar ook niet in gespecialiseerd. Een administratie daarvoor opzetten is vaak te duur, terwijl deze werkzaamheden toch gedaan moeten worden en relevant zijn voor het verkrijgen en instandhouden van octrooien.
  • De bestaande octrooibureaus en octrooiafdelingen vanuit de industrie die wel een administratie hebben, maar door ondercapaciteit daarvan niet al het werk aan kunnen. Deze bureaus kunnen (op meer incidentele basis) werk aan ons bureau uitbesteden. Maar ook structureel kunnen wij voor deze, meestal wat grotere, octrooibureaus veel betekenen.
  • Universiteiten (met hun eigen technologische IP afdeling), kunnen via ons bureau tegen zeer concurrerende prijzen, Nederlandse, Europese en Internationale (PCT) octrooiaanvragen ingediend hebben. Ook de nationale fase na de PCT fase en de validaties van een Europees octrooi, verzorgen wij. De aanvragen kunnen worden begeleid door geclassificeerde Europese octrooigemachtigden met wie wij veel samenwerken en/of door buitenlandse agenten met wie de universiteit gewend is samen te werken.
  • Buitenlandse octrooi agenten die Nederlandse, Europese, Deense en Noorweegse  octrooiaanvragen wensen in te dienen voor hun klanten.