Octrooizaken Akzo Nobel Pharma

De octrooiadministrateur van de farmaceutische divisie van Akzo Nobel, waartoe de bedrijven Organon International (geneesmiddelen), Intervet International (veterinaire producten) en Organon Teknika (diagnostische producten) behoorden, ging na een lang dienstverband eind 1991 met pensioen. Dirk van Buren volgde hem in april 1992 op met de uitdrukkelijke taak om het “handmatige” octrooiadministratiesysteem, bestaande uit alle formele, op de indiening en voortzetting van octrooiaanvragen in diverse landen betrekking hebbende werkzaamheden (inclusief de termijnenadministratie en de administratie met betrekking tot de octrooi-instandhoudingstaksen), om te zetten in een op computer gebaseerd systeem. Zijn eerste prioriteit was de omzetting van de instandhoudingstaksen-administratie in een gecomputeriseerd systeem. Hiervoor waren -zeker in de aanvangstijd- uitgebreide contacten nodig met de externe firma, die de software leverde. Nadat vastgesteld was, dat deze door hem ingevoerde nieuwe taksenadministratie aan alle interne wensen voldeed en een betrouwbaar en goed werkbaar systeem bleek, heeft hij ook de rest van de octrooiadministratie (Indiening “premier depots”, buitenlandse indiening, internationale (PCT) indiening, de hieruit voortvloeiende regionale en/of nationale indiening, bewaking van de door de overheden gestelde termijnen, etc.), gecomputeriseerd.”

“Alle handelingen, die voor deze omzetting van een zuiver handmatig systeem naar een op computer gebaseerd systeem nodig waren, werden onder leiding van Dirk van Buren op nauwkeurige, vakbekwame en betrouwbare wijze tot volledige tevredenheid van zijn opdrachtgevers uitgevoerd.”

“Met behulp van het door hem geïnstalleerde nieuwe administratiesysteem heeft van Buren tot volle tevredenheid jarenlang zijn “administratieve bijdrage” geleverd aan de werkzaamheden van de octrooigemachtigden van Akzo Nobel Pharma”s octrooiafdeling, welke afdeling door de organisatorische splitsing van de octrooiactiviteiten van Organon en Intervet en de voorgenomen verkoop van Organon Teknika in 2001 werd opgeheven.”

F.G.M. Hermans,  1988-2001 Stafdirecteur Octrooizaken Akzo Nobel Pharma


William M. Blackstone

“As Chief Patent Counsel for Akzo Nobel”s Pharma Group activities in the US, I had the pleasure of knowing and working with Dirk for many years, sometimes on a daily basis.  He is unsurpassed in assuring that all documents and files are in proper order, and that all requirements and due dates of the Patent Offices of the various countries around the world are met.  I can recommend him for these services without question.”

William M. Blackstone


European Patent Attorney Karin Stumm

“During the 10 years that I worked as Patent Attorney in the Patent Department of Intervet I especially appreciate Dirk”s wealth of knowledge about all formalities of the Patent offices around the world.  He works very diligently to observe all requirements and due dates.  Therefore I feel comfortable to recommend him for patent administration service on a worldwide basis.”

European Patent Attorney Karin Stumm