De diensten die ons bureau aanbiedt zijn de volgende:

Technische/inhoudelijke begeleiding

De Europees/Nederlands octrooigemachtigde bekijkt samen met u uw vinding en beoordeelt de octrooieerbaarheid ervan. Als blijkt dat uw vinding inderdaad een vinding is die geoctrooieerd kan worden, zet hij uw vinding op schrift volgens de formele- en inhoudelijke eisen die de octrooiraad eraan stelt. Hij begeleidt u verder in het gehele verleningsproces totdat uw vinding tot een octrooi geleid heeft. Als octrooigemachtigde vertegenwoordigt hij u bij de octrooiraad.

Officieel indienen van octrooi aanvragen

Als u een octrooiaanvrage heeft, kan ons bureau voor de indiening(en) zorgen in de landen waar u uw idee geoctrooieerd wilt hebben. Dit kan zijn

  • een ‘eerste indiening’;
  • Wereldwijde (nationale)indieningen;
  • Internationale (PCT) indieningen;
  • de nationale indieningen voortvloeiend uit een PCT aanvraag;
  • valideren in Europese landen van een Europees octrooi;
  • het indienen van afsplitsingen enz.

Kosten worden bespaard doordat veel octrooiaanvragen ‘online’ bij de Europese octrooiraad ingediend worden.

Verzorgen van alle formaliteiten

Om aan alle formele eisen van de nationale wetgevingen te voldoen, kan het nodig zijn dat uitvinders en/of aanvragers documenten dienen in te vullen en te tekenen die wellicht door een notaris en/of een consulaat gelegaliseerd dienen te worden. Ook andere officiële documenten zijn nodig. De vereiste formaliteiten zijn per land zeer verschillend. Wij kunnen voor u al deze formaliteiten verzorgen en ervoor zorgen dat deze op formeel correcte wijze worden ingediend bij de desbetreffende octrooiraad.

Termijnadministratie

Als een octrooiaanvraag in een land ingediend is, krijgt u te maken met allerlei termijnen die door ons bureau geadministreerd worden. Als wij opdracht krijgen om alle termijnen in ons administratieve octrooisysteem bij te houden, dan houden wij u nauwkeurig en ruimschoots voor het verstrijken van de termijn op de hoogte. U krijgt hiervan per octrooiaanvrage en per land een duidelijk overzicht toegestuurd.

Instandhoudingstaxen

Een apart hoofdstuk binnen de termijnadministratie zijn de zgn. instandhoudingstaxen. Voor een beschrijving daarvan verwijs ik u naar de tab ‘instandhoudingstaxen’op deze pagina. Klik hier als je direct naar deze pagina wilt.

Merken registratie

Wij werken samen met merkenbureau Abcor te Leiden op het gebied van merken en modellen. Klik hier als je direct naar deze pagina wilt.